Dotik minevanja

Otroci in najstniki

 

 

PodporaKontakt

Žalovanje otrok in mladostnikov

Žalovanje, ena najbolj bolečih, a naravnih izkušenj se dotakne tudi otrok in mladostnikov, ki dandanes žal ostajajo »pozabljeni žalovalci«.  Razlogi, da na otroke pozabljamo so običajno:

  • menimo, da jih bo pogovor o smrti še bolj užalostil, 
  • ne vemo, kaj sploh reči, 
  • ne zmoremo se pogovarjati z njimi, ker smo sami preveč prizadeti zaradi izgube, 
  • morda je videti, da so otroci bolj odporni in sploh ne žalujejo.

Dejstvo je, da izguba ljubljene osebe zaznamuje prav vsakega otroka/mladostnika, a emocionalno in kognitivno še niso sposobni žalovati na takšen način kot odrasli. Proces poteka nekoliko drugače, zato je običajno manj opazen, odvisen pa je od več dejavnikov, med drugim tudi otrokove starosti.

Žalovanje lahko izražajo s strahom, skrbjo, krivdo, jezo, osamljenostjo, zmanjšano pozornostjo in koncentracijo, motnjami spanja in prehranjevanja, regresivnim vedenjem  (npr. ponovno močenje postelje, sesanje palca …), težavami z ločitvijo od staršev, mladostnik pa tudi z depresijo, eksperimentiranjem s spolnostjo, zlorabo opojnih substanc, odklonilnim vedenjem, suicidalnim vedenjem …

Težave se lahko pojavljajo v valovih, sploh mlajši otroci lahko hitro prehajajo iz žalosti v veselje. 

Izjemno pomembno je, da smo žalujočemu otroku/mladostniku na voljo za iskren pogovor, kjer bo lahko izrazil svoje stiske in dobil iskrene odgovore na vsa svoja vprašanja. Razumeti mora, da je žalovanje naraven in zdrav proces, ki ga ne sme potlačiti.

Če želite pomagati otroku, ki žaluje, a ne veste kako, vam pomagamo z nasveti. Otrok/mladostnik pa lahko predeluje žalovanje tudi z nami, preko igre in ostalih zanimivih vsebin, ki smo jih povzeli iz uspešnih praks v tujini, kjer je takšna oblika pomoči zaenkrat bolj razširjena.

Otrok in mladostnik ob bolni ali umirajoči osebi

Za otroke/mladostnike se svetuje, da so seznanjeni z boleznijo in morebitnim umiranjem njihove ljube osebe.  Zelo pomembno ob tem pa je, da jih ustrezno pripravimo na situacijo in smo jim ves čas v oporo. Tako pridobijo pomembne življenjske izkušnje in spoznanja, nenazadnje pa jih ne prikrajšamo za dragoceni čas poslavljanja z ljubljeno osebo.

Otroci, kljub morebitnemu prekrivanju s strani družinskih članov, čutijo spremembe, ki nastanejo v družini, ko se le-ta sooča z boleznijo ali umiranjem svojega člana. Zaznavajo spremembe v rutini in vpijajo čustvena stanja članov družine. Prikrivanje lahko pri otrocih povzroči, da veliko energije vlagajo v ugibanje, kaj se dogaja, manjkajoče vsebine nadomestijo s svojimi scenariji, ki so lahko še hujši od resničnega. Zaradi prikrivanja lahko izgubijo zaupanje v odrasle, saj spoznajo, da jim ne želijo povedati resnice. Povzamejo lahko, da se o težkih temah v njegovi družini ne govori. 

Večina otrok v tem času resnično potrebuje: podporo, iskrene informacije, prilagojene njegovi starosti ter občutek varnosti in ljubezni.

Takšne situacije so za družino praviloma težke in zelo obremenjujoče. Mnogi starši takrat ne zmorejo, ne znajo ali ne utegnejo biti ves čas v oporo še otroku. Pri tem vam lahko svetujemo in pomagamo pri izpolnjevanju vsakodnevnih obveznosti.  Otrokom in mladostnikom pomagamo tako, da jih pripravimo na situacijo, opremimo z informacijami, omogočamo jim prepoznavanje, sproščanje in soočanje z težkimi čustvi, pomagamo pri učenju in šolskih nalogah ipd.

Podpora otrokom in mladostnikom

Smrt v otrokovem življenju zahteva, da odrasli preoblikujemo svojo instinktivno željo, da bi ga zaščitili pred globino njegove čustvene bolečine. Otroci/mladostniki so bili v preteklosti vedno prisotni ob bolni ali umirajoči osebi. Spoznali so tako rojstvo kot smrt in ju sprejeli kot del življenja.  Sčasoma pa smo odrasli pričeli otroke odmikati od neprijetnih situacij povezanih z umiranjem, boleznijo in smrtjo.

A najnovejša dognanja govorijo o zmotnosti takšnih odločitev. Soočanje s težkimi občutki je namreč del priprave na življenje. Naloga nas odraslih je, da otroka/mladostnika naučimo kako se soočiti z neprijetnimi situacijami in ne kako jih obiti.

Svetovanje odraslim

Dobrodošli vsi odrasli (starši, stari starši, sorodniki, učitelji…), ki želijo pomagati otroku/mladostniku, ki se je soočil z izgubo ali boleznijo pri osebi, ki mu je bila blizu, a ne vedo kako.

30 min svetovanje: 30 eur

Individualna pomoč otroku/mladostniku

V individualni situaciji se lahko popolnoma prilagodimo otrokovi/mladostnikovi izkušnji in njegovim  individualnim potrebam povezanih z izkušnjo izgube oz. smrti ali soočanja z bolno ali umirajočo osebo v njegovi okolici.

45 min srečanje: 40 eur

Program ŽALUJOČI OTROK/MLADOSTNIK

Program nudi dvomesečno spremljanje in podporo žalujočim otrokom in mladostnikom. 

Cilj je spoznanje in sprejetje, da je žalovanje naraven, normalen in zdrav proces, s katerim se je potrebno soočiti, ne pa ga obiti ali potlačiti. Spoznanja bodo mladi lahko prenesli na vse “težke” dogodke, s katerimi se bodo srečali v nadaljnem življenju. Velik poudarek je na čustveni opori ter ustvarjanju varnega ter sprejemajočega okolja.

Program se lahko izvaja individualno ali v skupini. 

8 srečanj (2 meseca): 240 eur

Program OTROKOVO SOOČANJE Z BOLNO ALI UMIRAJOČO OSEBO

Program nudi dvomesečno oporo otroku/mladostniku v času, ko se on sam in/ali njegova družina sooča s težko situacijo v njihovi sredini; z boleznijo ali umiranjem. Pripravi ga na (morebitno) slovo z ljubljeno osebo. Velik poudarek je na čustveni opori ter ustvarjanju varnega ter sprejemajočega okolja.

Program se lahko izvaja individualno ali v skupini. 

8 srečanj (2 meseca): 240 eur

Šolska/učna pomoč

Neprespanost, utrujenost, odkrenljive misli, pomanjkljiva pozornost, anksioznost, upad motivacije za delo, odsotnost starševske pomoči pri šolskih obveznostih … lahko botrujejo otrokovim težavam v šoli.

Specialno-pedagoška pomoč jim omogoča podporo na področju organizacije, načrtovanja učenja in učenja strategij učenja.

45 min specialno-pedagoške pomoči: 25 eur

KONTAKTNI OBRAZEC

Pošlji sporočilo

GDPR